GDPR si ISO 27001

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului european privind protectia datelor (GDPR) incepand cu 25.05.2018, organizatiile cauta modalitati de a demonstra conformitatea cu cerintele acestuia si de a evita posibilele amenzi asociate. O buna modalitate de a acoperi o mare parte din cerintele GDPR este implementarea standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informatiei. Tehnici de […]

Legea GDPR

Pe data de 31 iulie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a […]