Noul ISO 22000:2018

În iunie 2018 a fost publicat noul standard ISO 22000, adoptat ca standard român SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor – Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar. Acest standard stabilește criteriile pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentară și de a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consum.

Standardul include conceptul de abordare pe bază de proces (cu ciclul PDCA) care permite organizației să-și planifice procesele și interacțiunile lor, să se asigure că procesele sale sunt gestionate corect și au alocate resurse adecvate și că oportunitățile de îmbunătățire sunt determinate și se acționează în consecință.

De asemenea, noul concept privind gândirea pe bază de risc permite organizației să determine factorii care ar putea cauza abaterea proceselor și a sistemului de management al siguranței alimentelor de la rezultatele planificate și să pună în practică controale pentru a preveni sau minimiza efectele negative.

Suplimentar, acest document se bazează pe principiile care sunt comune standardelor ISO privind sistemele de management și anume: orientarea către client, leadership-ul, angajamentul personalului, abordarea pe bază de proces, îmbunătățirea, luarea deciziilor pe bază de dovezi, managementul relațiilor.

Standardul cuprinde cerințele specifice unui sistem de management al siguranței alimentelor, pentru a permite oricărei organizații care este direct sau indirect implicată în lanțul alimentar:

  1. să planifice, să implementeze, să opereze, să mențină și să actualizeze un sistem de siguranta alimentului care furnizează produse și servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora;
  2. să demonstreze conformitatea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, privind siguranța alimentelor,
  3. să evalueze și să estimeze cerințele convenite de comun acord cu clienții în privința siguranței alimentelor și să demonstreze conformitatea cu acestea;
  4. să comunice eficace părților interesate relevante din lanțul alimentar problemele privind siguranța alimentelor;
  5. să se asigure că organizația se conformează politicii sale declarate de siguranță a alimentelor;
  6. să demonstreze conformitatea părților interesate relevante;
  7. să urmărească certificarea sau înregistrarea unui sistem propriu de către o organizație externă, sau să facă o autoevaluare sau autodeclarare a conformității cu acest document.

Toate cerințele acestui document sunt generice și sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor din lanțul alimentar, indiferent de mărime și complexitate.