Consimtamantul activ si navigarea online

In era ePrivacy, proprietarii de business-uri online si detinatorii de site-uri sunt obligati sa fie transparenti cu privire la modul de colectare si utilizare a datelor cu caracter personal. Printre acestea se afla si vestitele cookie-uri care pot colecta informatii in scop publicitar.

Hotarararea CJUE, din 01.10.2019, in cauza C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV impotriva Planet49 GmbH, arata ca site-urile trebuie sa obtina consimtamant explicit de la utilizatori. Simpla casuta bifata in prealabil este insuficienta, indiferent de faptul că informațiile în cauză constituie sau nu date cu caracter personal

În plus, Curtea a precizat că furnizorul de servicii trebuie să îi indice utilizatorului unui site internet durata de funcționare a cookie‑urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să aibă acces la aceste cookie‑uri.

Astfel, dreptul Uniunii urmareste sa protejeze utilizatorul de orice ingerinta în viata sa privata, in special împotriva riscului ca hidden identifiers (identificatori ascunsi) sau alte procedee similare să acceseze echipamentul său fără stirea sa .

Răspunsul formulat de CJUE ce a făcut obiectul Hotărârii din 01.10.2019, dată în cauza C- 673/17, îl puteţi consulta in extenso pe site-ul Curia.