Consultanță și audit

1. Etapa de inițiere

Pentru transmiterea datelor despre companie, vă rugăm să completați formularul de contact (click aici). Pe baza acestor date inițiale, vom face evaluarea preliminară, necesară la definirea contractului de consultanță.

2. Analiza diagnostic

Obiectivele:

 • Identificarea sistemului real de lucru și compararea acestuia cu cerințele standardului de referință;
 • Identificarea elementelor tehnico-organizatorice și a practicilor curente care pot constitui bazele viitorului sistem de management;
 • Identificarea situațiilor neconforme față de cerințele standardului de referință;
 • Identificarea punctelor critice ale fluxului de activități, care pot provoca întârzieri, deficiențe, etc. și deci implicit costuri suplimentare.
 • Resursele umane și materiale existente;
 • Sistemele de înregistrări și evidență existente.

3. Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului de management se efectuează pe baza raportului de audit elaborat în urma auditului diagnoză.

În această etapă

 • sunt identificate metodele și mijloacele necesare pentru satisfacerea cerințelor de management definite în standardul de referință;
 • este stabilită structura documentației sistemului ce urmează să fie implementat și
 • este stabilit un plan de acțiune pentru desfășurarea programului de consultanță pe parcursul etapelor viitoare.

4. Instruirea echipei de proiect

5. Elaborarea documentației

6. Implementarea Sistemului de Management proiectat
Etapa de implementare de către client, sub îndrumarea consultantului, a sistemului definit de documentele elaborate în etapa anterioară, va cuprinde următoarele activități:

 • Instruiri interne cu întregul personal al organizației, de la toate nivelele de conducere și de execuție
 • Efectuarea de audituri interne sub îndrumarea consultantului pentru depistarea neconformităților sau a problemelor de implementare apărute;
 • Workshop-uri pentru analizarea neconformităților și stabilirea acțiunilor corective și preventive.

7. Auditare finală – audit de pre-certificare
Această etapă presupune efectuarea de către consultant a unui audit al sistemului, cu scopul evaluării conformării cu standardele de referință și cu alte cerințe.

8. Certificare
Solicitarea ofertelor de la organismul de certificare și asistența la auditul de certificare.

to top button