Consimtamantul activ si navigarea online

In era ePrivacy, proprietarii de business-uri online si detinatorii de site-uri sunt obligati sa fie transparenti cu privire la modul de colectare si utilizare a datelor cu caracter personal. Printre acestea se afla si vestitele cookie-uri care pot colecta informatii in scop publicitar. Hotarararea CJUE, din 01.10.2019, in cauza C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – […]

Noul ISO 22000:2018

În iunie 2018 a fost publicat noul standard ISO 22000, adoptat ca standard român SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor – Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar. Acest standard stabilește criteriile pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța […]

GDPR si ISO 27001

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului european privind protectia datelor (GDPR) incepand cu 25.05.2018, organizatiile cauta modalitati de a demonstra conformitatea cu cerintele acestuia si de a evita posibilele amenzi asociate. O buna modalitate de a acoperi o mare parte din cerintele GDPR este implementarea standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informatiei. Tehnici de […]

architecture-2256489_1920

Evaluarea impactului asupra protectiei datelor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis Decizia nr. 174/2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 919 din data de 31 octombrie 2018, Partea I și a intrat în vigoare […]

Legea GDPR

Pe data de 31 iulie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a […]

Legea GDPR in Romania

In data de 17 iulie 2018, prin decret prezidential, Presedintele Klaus Iohannis a promulgat si trimis spre publicare in Monitorul Oficial legea privind masurile suplimentare de aplicare a Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal (asa-numita ”Legea GDPR in Romania”). Legea privind aplicarea GDPR nu se aplica decat in momentul in care este publicata in Monitorul Oficial. Proiectul de lege adoptat […]

Comitetul European pentru Protectia Datelor(EDPB)

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) sau European Protection Data Board(EDPB) este un organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și care promovează cooperarea dintre autoritățile UE pentru protecția datelor. Acesta va continua activitatea Grupului de Lucru art.29(WP29), care incepand cu 25 mai 2018 si-a […]

Modificarea Conventiei pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

În luna mai 2018, Consiliul Europei a adoptat Protocolul modificat care actualizează Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, cunoscută sub numele de „Convenția 108”. Convenția privind protecția datelor a Consiliului Europei, care a reprezentat singurul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind protecția vieții private […]

Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal

GDPR stabileste situatiile in care organizatiile implicate in prelucrarea de date cu caracter personal sunt obligate sa desemneze un DPO(Data Protection Officer (de exemplu, atunci cand activitatile principale ale organizatiei constau in operatiuni de prelucrare care necesita o monitorizare pe scara larga, periodica si sistematica a persoanelor vizate sau a unor categorii speciale de date). […]