Consimtamantul activ si navigarea online

In era ePrivacy, proprietarii de business-uri online si detinatorii de site-uri sunt obligati sa fie transparenti cu privire la modul de colectare si utilizare a datelor cu caracter personal. Printre acestea se afla si vestitele cookie-uri care pot colecta informatii in scop publicitar. Hotarararea CJUE, din 01.10.2019, in cauza C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – […]

architecture-2256489_1920

Evaluarea impactului asupra protectiei datelor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a emis Decizia nr. 174/2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 919 din data de 31 octombrie 2018, Partea I și a intrat în vigoare […]

Comitetul European pentru Protectia Datelor(EDPB)

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) sau European Protection Data Board(EDPB) este un organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și care promovează cooperarea dintre autoritățile UE pentru protecția datelor. Acesta va continua activitatea Grupului de Lucru art.29(WP29), care incepand cu 25 mai 2018 si-a […]

Modificarea Conventiei pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

În luna mai 2018, Consiliul Europei a adoptat Protocolul modificat care actualizează Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, cunoscută sub numele de „Convenția 108”. Convenția privind protecția datelor a Consiliului Europei, care a reprezentat singurul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind protecția vieții private […]